Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:40:01
Velorek takto pohladil na tvári,
aby si sa utíšil.

:40:05
Vtedy som nevedela,
preèo to spravil ...

:40:10
a teraz, chápem preèo.
:40:15
Od vtedy si prešiel dlhú cestu, Pilot.
:40:17
A ešte dlhšia je pred tebou...
:40:23
Poï na tú cestu... spolu so mnou.
:40:43
Ja... poznám postup...
:40:46
Niektoré doèasnné spoje...
:40:48
by mi nohli da kontrolu nad
niektorými Moyinmi systémami.

:40:58
Ok, tak zaèneme...
:41:11
Tie doèasné spoje fungujú vinikajúco.
:41:15
Uvedomuješ si...
že to, èo teraz robíme...

:41:18
mi umožní zviaza sa
s Moyou prirodzenou cestou,

:41:20
môže to trva celý cyklus,
kým bude proces skonèený.

:41:25
Poèas viazania nebudem môc Moyu
ovláda tak moc, ako predtým.

:41:30
Bude to ažšie pre všetkých z nás.
:41:34
Na tom nezáleží Pilot.
:41:35
Zaslúžiš si by s Moyou zviazaný
prirodzenou cestou.

:41:39
Budem ažko pracova,
aby som si to zaslúžil.

:41:43
Konèím. Ako sa cítiš?
:41:48
Žiadna boles.
Už žiadna boles.

:41:58
Velorek povedal,
že na teba nikdy nezabudne.


prev.
next.