Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:39:03
Ak so mnou nepôjdeš,
nájdem niekoho iného.

:39:07
Niekoho, kto sa nebude bá,
zauja miesto medzi hviezdami.

:39:14
Osud Moyinej prvej Pilotky
bol v tej chvíli speèatený...

:39:21
Takže vidíš Aeryn... v skutoènosti
si to nebola ty, kto spôsobil jej smr...

:39:28
bol som to ja.
:39:32
Ak by som nesúhlasil, Velorek
by nikdy nezohnal náhradného pilota.

:39:38
Ale... ale ja som tak zúfalo
túžil po hviezdach.

:39:54
Pametᚠsa keï si prvý krát
prišiel na palubu Moyi?

:40:01
Velorek takto pohladil na tvári,
aby si sa utíšil.

:40:05
Vtedy som nevedela,
preèo to spravil ...

:40:10
a teraz, chápem preèo.
:40:15
Od vtedy si prešiel dlhú cestu, Pilot.
:40:17
A ešte dlhšia je pred tebou...
:40:23
Poï na tú cestu... spolu so mnou.
:40:43
Ja... poznám postup...
:40:46
Niektoré doèasnné spoje...
:40:48
by mi nohli da kontrolu nad
niektorými Moyinmi systémami.

:40:58
Ok, tak zaèneme...

prev.
next.