Farscape
prev.
play.
mark.
next.

:38:01
Nielen že som ju nahradil.
:38:08
Rada starších ma už odsúdila.
:38:11
Povedali, že som si ešte nezaslúžil
sta sa leviatanským pilotom...

:38:15
Ak by si tomu veril,
nebol by si teraz tu.

:38:18
Tak preèo si tu?
:38:20
Tak moc by som chcel by zapojený...
:38:23
Ja ti v tom môžem pomôc.
:38:25
Ale starší...
ešte sa nerozhodli o mojom osude.

:38:30
Ponúkam ti šancu vybra si svoj osud.
:38:34
Pozri sa hore.
:38:37
Èo vidíš?
:38:40
Hviezdy!
:38:42
To je to, èo ti núkam, hviezdy.
:38:45
O nièom inom nesnívam.
:38:48
Ponúkam ti leviatana.
:38:50
Jediné, èo musíš spravi je
súhlasi, že mi pomôžeš.

:38:52
Ale... povedal si, že ak sa zapojím,
starý pilot zomrie.

:38:58
Ten pilot zomrie, nech spravíš èoko¾vek.
:39:03
Ak so mnou nepôjdeš,
nájdem niekoho iného.

:39:07
Niekoho, kto sa nebude bá,
zauja miesto medzi hviezdami.

:39:14
Osud Moyinej prvej Pilotky
bol v tej chvíli speèatený...

:39:21
Takže vidíš Aeryn... v skutoènosti
si to nebola ty, kto spôsobil jej smr...

:39:28
bol som to ja.
:39:32
Ak by som nesúhlasil, Velorek
by nikdy nezohnal náhradného pilota.

:39:38
Ale... ale ja som tak zúfalo
túžil po hviezdach.

:39:54
Pametᚠsa keï si prvý krát
prišiel na palubu Moyi?


prev.
next.