Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:02:10
Salut, Dolly.
Îmi place freza ta !

:02:14
Noi suntem !
:02:20
Hei, ce ascunzi acolo ?
:02:22
Scrisori de dragoste ?
:02:23
O scrisoare de despãrþire.
:02:26
Toþi avem nevoie de dragoste, scumpete.
:02:27
Eu aº prefera un bãrbat.
:02:30
Nu sunt fete...
Nu sunt nici bãieþi...

:02:34
Sunt niºte neajutoraþi.
Aºa s-au nãscut.

:02:38
...au ceva în gât.
:02:57
Salut, Walt.
:02:58
Salut, Pogo, cum îþi merge ?
:02:59
Nu prea bine.
:03:00
Ce s-a întâmplat ?
:03:02
O ºtii pe Ashley, prietena mea ?
Da.

:03:06
M-a pãrãsit, a dracului.
:03:09
Nu e de mirare, avea doar
14 ani...

:03:31
Hei, hei, închideþi dracului fereastra
sau tãceþi dracului din gurã !

:03:34
Tu sã taci dracului !
:03:36
Ai dracului poponari !
:03:37
Comunitatea homo îþi mulþumeºte
pentru frumoasele cuvinte.

:03:40
Mã cac pe comunitatea homo !
:03:42
ªi eu pe micii burghezi ºi comunitatea
lor decadentã !

:03:57
A dracului gaºcã de demenþi !

prev.
next.