Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:03:00
Ce s-a întâmplat ?
:03:02
O ºtii pe Ashley, prietena mea ?
Da.

:03:06
M-a pãrãsit, a dracului.
:03:09
Nu e de mirare, avea doar
14 ani...

:03:31
Hei, hei, închideþi dracului fereastra
sau tãceþi dracului din gurã !

:03:34
Tu sã taci dracului !
:03:36
Ai dracului poponari !
:03:37
Comunitatea homo îþi mulþumeºte
pentru frumoasele cuvinte.

:03:40
Mã cac pe comunitatea homo !
:03:42
ªi eu pe micii burghezi ºi comunitatea
lor decadentã !

:03:57
A dracului gaºcã de demenþi !
:04:09
Nu e aici.
:04:11
Trebuie sã-l ciopârþesc.
:04:13
Þi-am spus cã nu putem avea încredere
în el !


prev.
next.