Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:15:11
Mã auziþi ?
:15:18
D-le Koontz, cum vã simþiþi ?
:15:33
Sunt Dr. Nirmala. Mã auziþi ?
:15:38
Înþelegeþi ce spun ?
:15:41
Aþi suferit un atac.
:15:43
Aveþi o paralizie a pãrþii drepte
a corpului.

:15:46
D-le Koontz, sunt detectiv Noonan.
:15:49
În dimineaþa zilei de 3 octombrie,
aþi auzit trãgându-se focuri de armã.

:15:52
V-aþi luat revolverul de serviciu ºi
eraþi hotãrât sã interveniþi, moment
în care aþi suferit preinfarctul.

:15:57
De fapt un atac de cord.
:15:59
Îmi pare rãu.
:16:00
Aþi reuºit sã-i vedeþi pe ucigaºi ?
:16:10
Sunteþi aici pentru Amber Garcia Sanchez ?
:16:16
Am venit sã identific cadavrele.
:16:20
Ce legãturi aþi avut cu defuncþii ?
:16:24
Sunt doar un prieten.
:16:29
Ce ticãlos !
:16:30
Unde sunt banii ?
:16:31
Ce ?
:16:37
Am cãutat peste tot...în budã, în pivniþã...
peste tot numai rahat de ºoareci.

:16:42
Târâtura este la capãtul holului.
:16:48
D-nã Crystal, sunteþi acolo ?
:16:50
Deschide uºa, târâturã !
:16:52
Deschide blestemata aia de
uºã, curvo !


prev.
next.