Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:16:00
Aþi reuºit sã-i vedeþi pe ucigaºi ?
:16:10
Sunteþi aici pentru Amber Garcia Sanchez ?
:16:16
Am venit sã identific cadavrele.
:16:20
Ce legãturi aþi avut cu defuncþii ?
:16:24
Sunt doar un prieten.
:16:29
Ce ticãlos !
:16:30
Unde sunt banii ?
:16:31
Ce ?
:16:37
Am cãutat peste tot...în budã, în pivniþã...
peste tot numai rahat de ºoareci.

:16:42
Târâtura este la capãtul holului.
:16:48
D-nã Crystal, sunteþi acolo ?
:16:50
Deschide uºa, târâturã !
:16:52
Deschide blestemata aia de
uºã, curvo !

:17:12
Sunteþi gata, D-le Koonz ?
Un voluntar vã va conduce acasã.

:17:17
Vreau sã merg pe jos.
:17:19
Singur ?
:17:22
Neânsoþit ?
:17:24
De ce ?
:17:25
Sunt O.K. Pentru a vedea dacã pot.
:17:37
Tatã, ai vãzut ?
:17:39
Vrei o mânã de ajutor ?
:17:57
Waldo Koontz,
:17:59
de ce umbli atât de ciudat ?

prev.
next.