Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:22:00
Da, am vrut sã te duc în Franþa...
:22:13
Dl. Koontz ?
:22:15
Sunt Dr. Nirmala.
Sunteþi înãuntru ?

:22:29
Paznicul mi-a spus cã sunteþi acolo.
:22:36
Bunã ziua, D-le Koonz.
:22:40
Am fost îngrijoratã, D-le Koonz.
:22:44
Nu aþi venit la spital pentru
terapia fizicã.

:22:49
Nu rãspundeþi la telefon.
:22:53
Prietenii nu vã viziteazã.
:22:55
ªi nici nu aþi accepta sã vã viziteze.
:23:02
Iar D-nul Pim, bãcanul,
:23:05
spune cã ieºiþi la cumpãrãturi doar odatã
pe sãptãmânã, seara târziu.

:23:11
Eu pot sã vã înþeleg. Nu vreþi ca prietenii
sã vã vadã schimbat.

:23:15
Poate dacã veþi veni la tratament vã
veþi simþi mai bine.

:23:20
Moralul dvs. de asemenea.
:23:29
Aº putea aranja cu un fizio-terapeut sã
vinã aici, sã vã trateze,

:23:34
de trei ori pe sãptãmânã.
:23:42
V-ar conveni ?
:23:48
Desigur, asta va costa mai mult
decât la spital.

:23:57
Ce altceva aº putea sã fac cu banii,
în halul în care sunt ?


prev.
next.