Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:23:02
Iar D-nul Pim, bãcanul,
:23:05
spune cã ieºiþi la cumpãrãturi doar odatã
pe sãptãmânã, seara târziu.

:23:11
Eu pot sã vã înþeleg. Nu vreþi ca prietenii
sã vã vadã schimbat.

:23:15
Poate dacã veþi veni la tratament vã
veþi simþi mai bine.

:23:20
Moralul dvs. de asemenea.
:23:29
Aº putea aranja cu un fizio-terapeut sã
vinã aici, sã vã trateze,

:23:34
de trei ori pe sãptãmânã.
:23:42
V-ar conveni ?
:23:48
Desigur, asta va costa mai mult
decât la spital.

:23:57
Ce altceva aº putea sã fac cu banii,
în halul în care sunt ?

:24:08
Aici pute a curvã.
:24:14
Taci dracului din gurã !
:24:16
Îmi spui sã vorbesc mai încet ?
:24:19
Unde naiba este târfa asta ?
:24:24
Împuþita asta are banii mei.
:24:31
Oooo, bunã !
:24:34
Ia te uitã !
:24:36
Cum te mai simþi ?
:24:39
ªtiu cã asta s-a întâmplat fiindcã ai
vrut s-o salvezi pe Amber.

:24:41
Era o prietenã de-a mea.
:24:45
Aº dori sã vã mulþumesc sincer
ºi-mi pare într-adevãr rãu...

:24:51
Lãsaþi-mã sã vã ajut !
:24:57
Carã-te !
:24:59
Sunteþi în regulã ?
Daþi-mi mâna !


prev.
next.