Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:24:08
Aici pute a curvã.
:24:14
Taci dracului din gurã !
:24:16
Îmi spui sã vorbesc mai încet ?
:24:19
Unde naiba este târfa asta ?
:24:24
Împuþita asta are banii mei.
:24:31
Oooo, bunã !
:24:34
Ia te uitã !
:24:36
Cum te mai simþi ?
:24:39
ªtiu cã asta s-a întâmplat fiindcã ai
vrut s-o salvezi pe Amber.

:24:41
Era o prietenã de-a mea.
:24:45
Aº dori sã vã mulþumesc sincer
ºi-mi pare într-adevãr rãu...

:24:51
Lãsaþi-mã sã vã ajut !
:24:57
Carã-te !
:24:59
Sunteþi în regulã ?
Daþi-mi mâna !

:25:01
Pleacã de lângã mine !
:25:05
Nu trebuie sã vã comportaþi aºa,
pentru numele lui Dumnezeu !

:25:10
Vã e teamã sã nu vã "contaminaþi" ?
Aveþi alergie la bijuterii ?

:25:15
Trageþi-o singur !
:25:17
Am trecut prin chestii ºi mai grele,
bãieþel.

:25:26
CENTRU PENTRU GAY ªI LESBIENE
:25:33
Halloween Fericit !
:25:36
GAY REPUBLICANI, ÎNSCRIEÞI-VÃ !
:25:38
Sunteþi pregãtiþi sã-i cunoaºteþi
pe noii republicani ?

:25:44
Asta devine interesant...
:25:46
Este foarte simplu.
:25:48
Semnezi pentru concursul "Flawless"
ºi dacã în 15 zile nu þi-ai achitat taxa

:25:53
eºti pe dinafarã.
:25:57
Bunã, doamnelor.
:25:59
Sunt eu de vinã, sau reginele-pacoste sunt
tot mai demente pe an ce trece ?


prev.
next.