Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:26:02
Tu eºti de vinã dragã, tu eºti.
:26:06
De ce a crescut taxa de înscriere ?
:26:07
Din cauza inflaþiei.
:26:08
100 de dolari blestemaþi ?!
:26:10
Haide, Dumnezeule, cine poate sã dea
atâta ?

:26:12
Nu conteazã. Oricum se ºtie deja cine va câºtiga.
:26:15
Mica mea prãjituricã hispanicã.
:26:17
Eºti cu adevãrat teribilã, Cha-Cha.
:26:20
Nu are nici o ºansã anul ãsta.
:26:22
Da, bãtrânã vacã preistoricã.
:26:24
Ia te uitã, Liz Tazlor !
:26:28
Da, am auzit despre pãsãrica ta obositã
pusã la vânzare pe site-urile porno.

:26:32
Da, împreunã cu mã-ta, târfã !
:26:34
Haideþi, bãteþi-vã afarã dacã vreþi !
:26:38
Am nevoie de "bãtãuºe" !
:26:42
Am nevoie de niºte tipi duri !
:26:48
Afarã !
:26:50
Asta sã vã fie învãþãturã de minte !
:26:55
O, bunã.
:26:57
Cu Dl. Walt ?
:26:58
Pot sã intru ?
:27:00
Da, intrã.
:27:04
Bunã, amice.
:27:06
Am tot încercat sã te vãd.
:27:08
Nu ai idee de câte ori þi-am bãtut la uºã
ºi de câte ori þi-am telefonat...

:27:11
Am fost îngrijorat.
:27:12
Sunt fizio-terapeutul sãu.
:27:14
- Le Shaun Williams.
- Tommy Walsh.

:27:16
Sunt în pauza de prânz, eram în trecere.
:27:24
Deci...cum îþi merge ?
:27:30
Hei !
:27:33
Cum spuneai cã te cheamã ?
:27:33
Le Shaun.
:27:35
Ascultã, sã ai grijã de prietenul meu,
ãsta de aici.

:27:38
Este un adevãrat erou, ºtiai ?
:27:40
M-a salvat pe mine, pe Joe, plus
14 ostatici în 1988.

:27:45
Tommy, las-o baltã !
:27:49
Cu ocazia retragerii anticipate a primit o
scrisoare de apreciere din partea primarului.

:27:52
Uau !
:27:54
Asta este medalia de merit.
:27:56
Asta da !
:27:57
Tommy, opreºte-te !
:27:58
Priveºte aici.

prev.
next.