Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:29:00
ªtii, Amber, micuþa târfã de deasupra
ºi cu prietenul ei

:29:05
au furat banii D-nului Z.
:29:08
El ºi cu acoliþii sãi au tras asupra ta.
:29:11
Încã nu ºi-a gãsit banii.
:29:13
Iar poliþia nu-i face nimic.
Dl. Z. i-a mituit.

:29:19
Hei, fã-mi un serviciu.
:29:21
Ridicã dracului receptorul ãla
când te mai sun.

:29:23
Sã ai grijã de el.
:29:26
Mai spune-mi odatã numele tãu ?!
:29:27
Le Shaun.
:29:29
Da, Da. Ãsta e.
:29:31
Ne mai vedem.
:29:34
Sã te odihneºti, Walt.
:29:40
Am avut reale succese în ameliorarea
elocuþiunii la bolnavii cardiaci.

:29:44
ªtiþi cum ?
:29:46
Sã nu râdeþi !
:29:48
Prin lecþii de cântat.
:29:49
Asta te destinde. Oamenilor le
place sã cânte.

:29:52
Am în geantã o carte scrisã de o tipã.
:29:55
Mildred...Se pricepe. Oricum trebuie
sã faceþi ceva cât de curând.

:30:01
Nu aveþi nimic de pierdut.
Vã veþi putea suna prietenii.

:30:06
Veþi putea chiar face sex
prin telefon.

:30:09
SUNAÞI ACUM !
:30:13
Femei fierbinþi ºi excitante
te aºteaptã.

:30:17
Fierbinþi ºi generoase.
:30:19
Fata visurilor tale te aºteaptã la
celãlalt capãt al firului pentru
a-þi împlini fanteziile.

:30:27
Doar sunã acum !
:30:48
Sunteþi bine ? Eu nu v-am atins.
:30:51
A alunecat pe gheaþã.
:30:57
Sunteþi bine ?

prev.
next.