Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:28:00
Ãsta la mijloc e Walt. Aici este Joe
iar ãsta sunt eu.

:28:06
Eram doborât la podea,
:28:09
Joe se cãcase în nãdragi de fricã.
:28:11
Walt de asemenea era cãzut ºi sângera
ca o vitã la abator.

:28:15
Ne fãcea semne totuºi cã e în regulã.
:28:18
ªi deodatã: Bang ! Bang ! A tras
ºi a doborât doi ticãloºi.

:28:28
Vrei sã le spun sã tacã ?
:28:30
Hei ! Terminaþi dracului cu gãlãgia !
:28:32
Hei, fetelor...un tip în uniformã !
:28:34
Vrea cineva sã mã ajute ?
:28:37
Isuse Cristoase !
:28:44
A dracului colivie cu nebuni !
:28:49
Trebuie sã plec.
:28:53
Hei, Walt...
:28:56
Ai nevoie de ceva ?
:28:58
Nu, e în regulã.
:29:00
ªtii, Amber, micuþa târfã de deasupra
ºi cu prietenul ei

:29:05
au furat banii D-nului Z.
:29:08
El ºi cu acoliþii sãi au tras asupra ta.
:29:11
Încã nu ºi-a gãsit banii.
:29:13
Iar poliþia nu-i face nimic.
Dl. Z. i-a mituit.

:29:19
Hei, fã-mi un serviciu.
:29:21
Ridicã dracului receptorul ãla
când te mai sun.

:29:23
Sã ai grijã de el.
:29:26
Mai spune-mi odatã numele tãu ?!
:29:27
Le Shaun.
:29:29
Da, Da. Ãsta e.
:29:31
Ne mai vedem.
:29:34
Sã te odihneºti, Walt.
:29:40
Am avut reale succese în ameliorarea
elocuþiunii la bolnavii cardiaci.

:29:44
ªtiþi cum ?
:29:46
Sã nu râdeþi !
:29:48
Prin lecþii de cântat.
:29:49
Asta te destinde. Oamenilor le
place sã cânte.

:29:52
Am în geantã o carte scrisã de o tipã.
:29:55
Mildred...Se pricepe. Oricum trebuie
sã faceþi ceva cât de curând.


prev.
next.