Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:31:00
Asta este a dvs ?
:31:02
O.K.
:31:05
O sã vã deschid uºa.
:31:08
Nu vreþi asta ?
Este biletul dvs. cred.

:31:20
Lasã-mã sã ghicesc: te-ai înscris
în Armata Salvãrii ?

:31:23
Eu...mã...întrebam dacã aº putea...
:31:27
sã te plãtesc...pentru ca sã mã înveþi
sã cânt.

:31:36
Îmi pare rãu... Mai bine mi-o trag
cu o puþã moartã.

:31:41
Poþi sã începi s-o faci deja !
:31:55
Aºteaptã o clipã. Aºteaptã !
:32:03
Dragã, poþi sã mã plãteºti cash ?
:32:05
Nu am nevoie de mila ta.
:32:08
Nici eu nu am nevoie de blestemata
ta de milã. Am nevoie de bani.

:32:15
O sã te chem de la fereastrã mâine,
când sunt gata.

:32:23
Ne pierdem timpul degeaba aici.
:32:27
Unde este ticãloasa dracului ?
:32:29
Hei, târfã ! Târfã ! Unde naiba e Crystal ?
:32:33
Am vãzut-o ! Acolo ! Am vãzut-o !
:32:38
Aºteaptã puþin, blestematule !
:32:48
Fie-vã milã. Mi-am luxat glezna.
Ce vreþi de la mine ?

:32:53
Ce vreþi de la mine ?
:32:54
Taci !
:32:55
Blestemaþii de bani ai D-nului Z. !
:32:57
Vã jur, nu ºtiu nimic !
:32:59
Atunci de ce ai fugit de noi mai repede
decât Carl Lewis ?


prev.
next.