Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:32:03
Dragã, poþi sã mã plãteºti cash ?
:32:05
Nu am nevoie de mila ta.
:32:08
Nici eu nu am nevoie de blestemata
ta de milã. Am nevoie de bani.

:32:15
O sã te chem de la fereastrã mâine,
când sunt gata.

:32:23
Ne pierdem timpul degeaba aici.
:32:27
Unde este ticãloasa dracului ?
:32:29
Hei, târfã ! Târfã ! Unde naiba e Crystal ?
:32:33
Am vãzut-o ! Acolo ! Am vãzut-o !
:32:38
Aºteaptã puþin, blestematule !
:32:48
Fie-vã milã. Mi-am luxat glezna.
Ce vreþi de la mine ?

:32:53
Ce vreþi de la mine ?
:32:54
Taci !
:32:55
Blestemaþii de bani ai D-nului Z. !
:32:57
Vã jur, nu ºtiu nimic !
:32:59
Atunci de ce ai fugit de noi mai repede
decât Carl Lewis ?

:33:01
Fiincã am vãzut ce le-aþi fãcut lui
Amber ºi Raymond !

:33:06
ªi urmezi tu, dacã D-nul Z.
nu-ºi recupereazã banii.

:33:09
Credeþi cã dacã aº avea bani, m-aº
mai prostitua ?

:33:13
Dacã minþi...bang, bang !
:33:16
Nuuu !
:33:20
Terminaþi !
:33:23
Puteþi sã-mi daþi niºte bani ?
:33:26
Daþi-mi ceva bani, ticãloºilor !
:33:31
Bine-ai venit în Þara Fermecatã !
:33:33
Legaþi-vã centurile !
:33:35
Aºezaþi-vã printre tentaþii,
:33:37
ºi lãsaþi orice prejudecatã la intrare.
:33:43
Nu gãseºti adorabil acest loc ?
:33:47
Urãsc oamenii care se cred amuzanþi.
:33:50
ªtii ceva ? Cred cã tu urãºti
o mulþime de lucruri.

:33:58
Bine...

prev.
next.