Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:34:00
Sã începem cu notele muzicale ?
:34:03
ªtii gamele ?
:34:09
Încruntat, morocãnos, înºelãtor ºi înfierbântat.
:34:14
Bine, sã începem.
:34:23
Încã odatã.
:34:28
Sã continuãm.
:34:34
Drãguþã, nu aud nimic.
:34:36
Nu sunt Jodie Foster în "Tãcerea Mieilor".
:34:40
Vocea ta este asemenea unui muºchi,
pe care trebuie sã-l antrenezi.

:34:46
Poþi sã faci asta. Nu trebuie sã-þi fie
teamã. De acord ?

:34:56
Este mai bine.
:34:57
Sã continuãm.
:35:04
Este mai bine. Mult mai bine.
Trecem la "fa".

:35:17
"Fa". Haide, poþi s-o faci.
:35:23
Cu toatã vocea, Louise !
:35:28
Nu, nu are rost.
:35:31
Sã te plãtesc.
:35:34
- A fost ideea ta.
:35:36
- Foarte proastã idee.
:35:38
Nu pot s-o fac.
:35:42
Plec. Nu pot s-o fac.
:35:46
ªtii ceva ? Cine nu îºi doreºte nimic
nu are nimic.

:35:50
De ce nu încerci cu "pederast împuþit" ?
:35:54
Totdeauna þi-a reuºit destul de bine
strigãtul ãsta.

:35:59
Pederast împuþit !

prev.
next.