Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:39:00
O...eºti jucãtor de bowling...
:39:03
Ce drãguþ este !
:39:05
Locul 3...nu-i rãu !
:39:09
Am auzit cã eºti un fel de erou.
:39:14
Da, se vede pe mine.
:39:19
ªtii,
:39:21
te afli într-un moment dificil,
:39:23
ºi nu eºti singurul.
:39:27
Te vãd stând aici singur,
:39:30
tot timpul, ascunzându-te de viaþã.
:39:34
Viaþa...asta este viaþa.
:39:37
Eºti mica mea razã de soare...
:39:40
Bine, te las sã te complaci cu soarta ta,
atitudinea asta poate fi dãunãtoare
pentru mine.

:39:46
Bietul de mine...bietul de mine...ºi
toate celelalte.

:39:54
O.K. Nu vrei mai bine sã urci scãrile,
:39:59
ºi sã înfrunþi muzica,
:40:01
ca un bãrbat, cum ar trebui sã fii ?
:40:04
Sau ar trebui sã chem cât mai repede
serviciul de Euthanasie ?

:40:18
Nota ta preferatã...
:40:30
O...eºti atât de adorabil !
:40:34
Bine, puþinã inovaþie în muzicã
nu stricã.

:40:37
O.K., cred cã te descurci destul de bine
cu notele.

:40:40
O sã începem sã lucrãm la un
cântecel, bine ?

:40:47
"Everything's Coming Up Roses" ?
:40:49
Un caracter pozitiv, acest Sondheim, nu ?
:40:53
Bine, mergem mai departe.
:40:56
Probabil cã-þi place Sinatra ?
:40:58
Mie nu-mi place, probabil cã sunt singura
fatã de genul ãsta.


prev.
next.