Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:40:01
ca un bãrbat, cum ar trebui sã fii ?
:40:04
Sau ar trebui sã chem cât mai repede
serviciul de Euthanasie ?

:40:18
Nota ta preferatã...
:40:30
O...eºti atât de adorabil !
:40:34
Bine, puþinã inovaþie în muzicã
nu stricã.

:40:37
O.K., cred cã te descurci destul de bine
cu notele.

:40:40
O sã începem sã lucrãm la un
cântecel, bine ?

:40:47
"Everything's Coming Up Roses" ?
:40:49
Un caracter pozitiv, acest Sondheim, nu ?
:40:53
Bine, mergem mai departe.
:40:56
Probabil cã-þi place Sinatra ?
:40:58
Mie nu-mi place, probabil cã sunt singura
fatã de genul ãsta.

:41:05
Tangoul...
:41:06
Aºa.. eºti un dansator de tango...
:41:09
Eºti ?
:41:12
Am fost...am fost.
:41:17
Vei fi din nou. ªtiu asta.
:41:22
ªtiu un cântec pe care probabil îl vei adora.
:41:24
Stai aºa.
:41:25
Este aici.
:41:35
Scuze, fetiþo.
:41:37
Nu ºtiam cã ai o întâlnire...
:41:39
O sã coborâm ºi o sã comandãm o pizza.
:41:41
Da, iar mãicuþa Carmine va frãmânta
aluatul cu braþele ei musculoase

:41:47
Vii cu noi ?
:41:48
Fetelor, vi-l prezint pe Walter,
:41:51
de la etajul dedesubt.
:41:53
Ia lecþii de cântat, bine ?
:41:55
Am trecut doar ca sã-mi iau rochia
albastrã.

:41:59
Scuze. Nu va dura mult.

prev.
next.