Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:43:02
Un bãrbat adevãrat. Care omoarã urºii,
care stãpâneºte pãdurea !

:43:05
Am dreptate ?
Osã-þi placã.

:43:09
Bine, începem cu: "Vreau bãrbaþi..."
:43:13
Se repetã dupã început,
e genial.

:43:16
De câtã vreme faci chestia asta ?
:43:20
Cântatul ?
:43:22
Nu...chestia asta...psihopatã...cu reginele ?
:43:27
Sunt implicatã în comedii muzicale
de când eram copil.

:43:32
Am fost...Prinþul Chulalongkorn din "Regele ºi Eu".
:43:36
Dar...a fost o eroare de casting.
:43:39
Apoi am fost Leul din "Vrãjitorul din Oz".
Complet nepotrivit.

:43:42
Dar eram singura destul de grasã pentru
a mi se potrivi costumul.

:43:48
Oricum, nu conteazã.
:43:50
Iar apoi, în "Regina Zãpezilor", iarãºi complet
nepotrivit, am fost Regele.

:43:55
Eram cu toþii pe scenã, în jurul nostru
erau recipiente pline cu zãpadã carbonicã.

:44:01
într-o searã, dintr-odatã, unul dintre ele a explodat
împrãºtiind zãpadã carbonicã peste tot.

:44:11
Domniºoara "Fãrã Talent", care o juca pe
Regina Zãpezilor",

:44:15
a alunecat de pe scenã urlând,
cu mâinile pe sus.

:44:18
Piesa trebuia sã continue, dar ea
îºi pierduse coroana.

:44:24
Iar atunci, dragã, am luat coroana ºi
mi-am pus-o pe cap.

:44:30
ºi astfel am devenit cea mai realã
"Reginã a Zãpezilor"

:44:35
din toatã istoria teatralã a ºcolii mele
din New Jersey.

:44:40
ªi, de atunci încoace port
numai rochii.

:44:45
Dar nu-mi place termenul de reginã.
:44:47
Fiindcã celor mai multe dintre ele le
place doar sã se fâþâie de colo-colo,

:44:51
luându-ºi o expresie de femei fatale,
iar când cântã o fac dupã play-back.

:44:58
Eu sunt o adevãratã cântãreaþã,

prev.
next.