Flawless
prev.
play.
mark.
next.

:44:01
într-o searã, dintr-odatã, unul dintre ele a explodat
împrãºtiind zãpadã carbonicã peste tot.

:44:11
Domniºoara "Fãrã Talent", care o juca pe
Regina Zãpezilor",

:44:15
a alunecat de pe scenã urlând,
cu mâinile pe sus.

:44:18
Piesa trebuia sã continue, dar ea
îºi pierduse coroana.

:44:24
Iar atunci, dragã, am luat coroana ºi
mi-am pus-o pe cap.

:44:30
ºi astfel am devenit cea mai realã
"Reginã a Zãpezilor"

:44:35
din toatã istoria teatralã a ºcolii mele
din New Jersey.

:44:40
ªi, de atunci încoace port
numai rochii.

:44:45
Dar nu-mi place termenul de reginã.
:44:47
Fiindcã celor mai multe dintre ele le
place doar sã se fâþâie de colo-colo,

:44:51
luându-ºi o expresie de femei fatale,
iar când cântã o fac dupã play-back.

:44:58
Eu sunt o adevãratã cântãreaþã,
:45:01
ºi sunt o femeie impresionistã.
:45:04
Sunt o artistã !
:45:10
Cine crezi cã înghite rahatul ãsta ?
:45:13
Eºti o curvã travestitã.
:45:22
ªtii sã vorbeºti cu femeile !
:45:26
Acum ºtiu cu cine votezi.
:45:29
Nu e decât fantezia ta.
:45:33
Dacã poþi sã înghiþi o p..., atunci ar
trebui sã poþi înghiþii ºi o insultã.

:45:39
Desigur...Walt.
:45:41
Nu sunt atât de prost pe cât mã crezi.
:45:48
Dulceaþã, nu vei fi niciodatã atât de prost
pe cât cred eu cã eºti.


prev.
next.