Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:03:04
De asta muncesc dând lecþii ºi
cântând în spectacole,

1:03:07
economisind pentru ziua când vei deveni
o femeie adevãratã.

1:03:11
ªi vei deveni un tip cu crãpãturã ?
1:03:15
Nu, voi o femeie adevãratã.
1:03:18
Dupã tratamentul cu hormoni ºi
operaþie.

1:03:28
ªi o sã-þi tai scula ºi bilele ?
1:03:31
Uite aºa, drãguþã.
1:03:35
De ce ar face un tip chestia asta ?
1:03:39
Fiindcã...
1:03:43
sunt o femeie prizonierã într-un
corp de bãrbat.

1:03:47
Nu eºti o femeie.
1:03:50
Nu sunt doar ceea ce tu îþi închipui
cã sunt.

1:03:53
Nu dai nimãnui impresia cã ai
fi o femeie.

1:03:58
Sunt în imaginaþia mea.
1:04:01
Pot sã înþeleg...
1:04:07
...cã ai vrea sã fii femeie, dar
1:04:13
nu pot sã înþeleg de ce un bãrbat
ar vrea sã fie o femeie urâtã.

1:04:32
Deschide, nu avem toatã ziua
la dispoziþie !

1:04:34
Walt ! Parcã spuneai cã treci pe la Vinnie !
1:04:39
Ne-ai lipsit.
1:04:40
Haideþi, haideþi.
1:04:43
Hei, bãieþi, Waldo s-a reântors,
nu-i aºa ?

1:04:46
Waldo s-a reântors !
1:04:48
Un adevãrat erou. Nu voi uita niciodatã
ziua aceea de acum 14 ani.

1:04:52
Am auzit asta de 43 de ori.
Ajunge.

1:04:55
- Nu vreau sã mai ascult.
- Bine, am terminat.

1:04:58
Ce s-a întâmplat cu celãlalt tip, Joe ?

prev.
next.