Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:04:01
Pot sã înþeleg...
1:04:07
...cã ai vrea sã fii femeie, dar
1:04:13
nu pot sã înþeleg de ce un bãrbat
ar vrea sã fie o femeie urâtã.

1:04:32
Deschide, nu avem toatã ziua
la dispoziþie !

1:04:34
Walt ! Parcã spuneai cã treci pe la Vinnie !
1:04:39
Ne-ai lipsit.
1:04:40
Haideþi, haideþi.
1:04:43
Hei, bãieþi, Waldo s-a reântors,
nu-i aºa ?

1:04:46
Waldo s-a reântors !
1:04:48
Un adevãrat erou. Nu voi uita niciodatã
ziua aceea de acum 14 ani.

1:04:52
Am auzit asta de 43 de ori.
Ajunge.

1:04:55
- Nu vreau sã mai ascult.
- Bine, am terminat.

1:04:58
Ce s-a întâmplat cu celãlalt tip, Joe ?
1:05:02
S-a pensionat, sau ce...
1:05:03
Nu, are o slujbã grozavã în Asia de Sud-Est.
E un bãiat deºtept, nu-i aºa, Walt ?

1:05:08
Da.
1:05:09
Walt, bãnuiesc cã te cam plictiseºti.
Sau ai alte mijloace de distracþie ?

1:05:14
Lucrez pentru a-mi perfecþiona elocinþa,
ºi fac asta aici în clãdire.

1:05:21
Da, într-adevãr, face progrese.
1:05:24
Da, dar nu aº fi crezut cã Walt, cel
poreclit "Zidul",

1:05:27
îºi va petrece timpul cu niºte travestiþi.
1:05:32
Taci dracului din gurã.
1:05:34
Nu te priveºte pe tine.
1:05:35
Mã duc eu. Ies din joc.
1:05:38
Este între tine ºi mine Vinnie.
1:05:40
Haideþi, jucãm cãrþi sau ce facem ?!
1:05:43
Bãieþi, vã amintiþi de Tia, cea de la
clubul de dans ?

1:05:46
Walt, îþi aminteºti de Tia ?
1:05:52
Poate ar trebui sã ieºim.
Aþi vãzut ce vreme e afarã ?

1:05:58
O sã frecãm cãrþile mai târziu.

prev.
next.