Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:05:02
S-a pensionat, sau ce...
1:05:03
Nu, are o slujbã grozavã în Asia de Sud-Est.
E un bãiat deºtept, nu-i aºa, Walt ?

1:05:08
Da.
1:05:09
Walt, bãnuiesc cã te cam plictiseºti.
Sau ai alte mijloace de distracþie ?

1:05:14
Lucrez pentru a-mi perfecþiona elocinþa,
ºi fac asta aici în clãdire.

1:05:21
Da, într-adevãr, face progrese.
1:05:24
Da, dar nu aº fi crezut cã Walt, cel
poreclit "Zidul",

1:05:27
îºi va petrece timpul cu niºte travestiþi.
1:05:32
Taci dracului din gurã.
1:05:34
Nu te priveºte pe tine.
1:05:35
Mã duc eu. Ies din joc.
1:05:38
Este între tine ºi mine Vinnie.
1:05:40
Haideþi, jucãm cãrþi sau ce facem ?!
1:05:43
Bãieþi, vã amintiþi de Tia, cea de la
clubul de dans ?

1:05:46
Walt, îþi aminteºti de Tia ?
1:05:52
Poate ar trebui sã ieºim.
Aþi vãzut ce vreme e afarã ?

1:05:58
O sã frecãm cãrþile mai târziu.
1:06:06
Hei, Tia ! Tu eºti o fatã adevãratã,
nu-i aºa ?

1:06:09
Taci dracului din gurã.
1:06:10
Nu-l bãga în seamã. Are creierul distrus
de la naºtere.

1:06:13
Bine, sã ne miºcãm de aici. Hei, Walt,
ne vedem sãptãmâna viitoare. La mine.

1:06:21
Ce mai faci ?
1:06:24
O.K.
1:06:26
Asta esate pentru tine.
1:06:38
Aº putea sã le pun în apã.
Spune-mi unde.

1:06:44
Este în regulã, pot sã fac asta.
1:06:46
- Nu, lasã.
- Nu mã deranjeazã.


prev.
next.