Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:06:06
Hei, Tia ! Tu eºti o fatã adevãratã,
nu-i aºa ?

1:06:09
Taci dracului din gurã.
1:06:10
Nu-l bãga în seamã. Are creierul distrus
de la naºtere.

1:06:13
Bine, sã ne miºcãm de aici. Hei, Walt,
ne vedem sãptãmâna viitoare. La mine.

1:06:21
Ce mai faci ?
1:06:24
O.K.
1:06:26
Asta esate pentru tine.
1:06:38
Aº putea sã le pun în apã.
Spune-mi unde.

1:06:44
Este în regulã, pot sã fac asta.
1:06:46
- Nu, lasã.
- Nu mã deranjeazã.

1:07:02
ªtiu cât de mult îþi plãcea sã dansezi
tango, aºa cã

1:07:07
þi-am înregistrat o casetã cu piesele
care îþi plãceau mai mult.

1:07:15
Calitatea nu este extraordinarã, dar...
1:07:21
asta este ideea.

prev.
next.