Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:07:02
ªtiu cât de mult îþi plãcea sã dansezi
tango, aºa cã

1:07:07
þi-am înregistrat o casetã cu piesele
care îþi plãceau mai mult.

1:07:15
Calitatea nu este extraordinarã, dar...
1:07:21
asta este ideea.
1:08:03
Mulþumesc pentru casetã.
1:08:05
E grozavã.
1:08:19
Walt...
1:08:27
...nu m-ai invit niciodatã sã dansez,
1:08:32
aºa cã o s-o fac eu.
1:08:36
E în regulã.

prev.
next.