Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:10:02
Ce ?
1:10:04
Tommy te-a plãtit.
1:10:10
Îi este milã de mine, nu-i aºa ?
1:10:15
ªi þie þi-e milã de mine.
1:10:20
Mie mi-e milã de tine ?
1:10:23
Nici o problemã.
1:10:27
Nu mi-a fost niciodatã milã de tine;
acum însã mi-e milã.

1:10:55
Ia-o uºurel, Walt.
1:11:14
"Mary"
1:11:24
Trecem la "Nick".
1:11:38
E bine, dragã.
1:11:41
Foarte bine, scumpete, foarte bine.
1:11:44
Ai ales bine cântecul.
1:11:47
Ce urmeazã ?
1:11:50
Iubire, cred cã asta a fost totul.
Ai absolvit cu brio.

1:11:54
Credeam cã o sã mã înveþi ºi
alte cântece.

1:11:59
Dragã, mi-ar place sã-þi iau
banii în continuare,


prev.
next.