Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:20:02
Am întrebat ce vârstã are.
1:20:04
Habar n-am.
1:20:06
Când am cunoscut-o era îmbrãcatã
într-o uniformã.

1:20:09
Da ? Ce fel de uniformã ?
1:20:12
O uniformã ºcolarã, cred...
1:20:15
Ce ºcoalã ?
1:20:17
Mica ºcoalã catolicã de la
capãtul strãzii.

1:20:20
Colegiu ? Liceu ?
1:20:22
Aºa ceva.
1:20:29
Da, dã-l jos, dã-l jos !
1:20:32
O, Dumnezeule, priveºte.
I-ai vãzut abdomenul ?

1:20:39
Dumnezeule, Carmine !
A trecut o orã deja ! Haide !

1:20:43
Lasã-l sã stea, lasã-l sã stea !
1:20:50
Lasã-l în pace !
1:20:55
Pacea cu tine Carmine.
1:20:58
Te iubesc, Carmine !
1:21:02
Dumnezeule, m-a împuºcat !
1:21:05
Am o cicatrice !
Iar concursul "Flawless" este mâine searã.

1:21:08
A fost un accident !
1:21:11
Þi-am spus sã nu-i porþi.
1:21:13
Proasto !
1:21:16
O, Rusty, am împuºcat sânul celei mai
bune prietene.

1:21:21
Nu am fãcut-o intenþionat.
1:21:26
ªtii...
1:21:32
Nu aº fi crezut niciodatã cã vom
trece împreunã prin aºa ceva.

1:21:36
Cã aº fi în stare...
1:21:40
capabilã sã...
1:21:44
ajut pe cineva ca tine.
1:21:51
Un mare erou, toate astea...
1:21:57
Nu sunt un erou.

prev.
next.