Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:21:02
Dumnezeule, m-a împuºcat !
1:21:05
Am o cicatrice !
Iar concursul "Flawless" este mâine searã.

1:21:08
A fost un accident !
1:21:11
Þi-am spus sã nu-i porþi.
1:21:13
Proasto !
1:21:16
O, Rusty, am împuºcat sânul celei mai
bune prietene.

1:21:21
Nu am fãcut-o intenþionat.
1:21:26
ªtii...
1:21:32
Nu aº fi crezut niciodatã cã vom
trece împreunã prin aºa ceva.

1:21:36
Cã aº fi în stare...
1:21:40
capabilã sã...
1:21:44
ajut pe cineva ca tine.
1:21:51
Un mare erou, toate astea...
1:21:57
Nu sunt un erou.
1:22:01
Mi-e fricã.
1:22:09
Am nevoie de o bãuturã.
1:22:12
De ce þi-ar putea fi teamã ?
1:22:15
Care este cea mai mare teamã a ta ?
1:22:18
C-ai sã cazi pe stradã ?
Cã cineva se va amuza pe seama ta ?

1:22:23
Care ?
1:22:25
Cã... femeile nu mai vor sã ºi-o
punã cu mine.

1:22:29
ªtii ceva ?
1:22:32
Unele nu vor vrea.
1:22:41
Tu trebuie sã le gãseºti pe cele care vor
vrea asta.

1:22:49
Nu uita !
1:22:52
Tu eºti Waldo.
1:22:55
Tu eºti Walt, "Zidul". Un adevãrat erou.

prev.
next.