Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:22:01
Mi-e fricã.
1:22:09
Am nevoie de o bãuturã.
1:22:12
De ce þi-ar putea fi teamã ?
1:22:15
Care este cea mai mare teamã a ta ?
1:22:18
C-ai sã cazi pe stradã ?
Cã cineva se va amuza pe seama ta ?

1:22:23
Care ?
1:22:25
Cã... femeile nu mai vor sã ºi-o
punã cu mine.

1:22:29
ªtii ceva ?
1:22:32
Unele nu vor vrea.
1:22:41
Tu trebuie sã le gãseºti pe cele care vor
vrea asta.

1:22:49
Nu uita !
1:22:52
Tu eºti Waldo.
1:22:55
Tu eºti Walt, "Zidul". Un adevãrat erou.
1:23:05
Cine-i cel scund ?
1:23:07
Joe.
1:23:10
Am fost în aceeaºi gaºcã de-a
lungul anilor.

1:23:13
Cei mai buni prieteni.
1:23:17
Voia sã devinã din ce în ce mai bun.
1:23:21
Îl admiram cu adevãrat.
1:23:24
Seara ºi în week-end-uri se ducea
la cursuri,

1:23:29
pentru a învãþa informaticã.
1:23:35
A gãsit o slujbã în Asia. Ceva în
domeniul calculatoarelor.

1:23:41
L-am condus la aeroport ºi s-a
îmbarcat pentru Asia.

1:23:46
Douã zile mai târziu, din bancã
1:23:53
îi lipseau 200.000 de dolari.
1:23:59
Oooo ! O, Cristoase !

prev.
next.