Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:24:02
O ºmecherie internã prin calculator.
1:24:05
De atunci nici o veste.
1:24:09
L-am însoþit la aeroport.
1:24:12
L-am sãrutat ca pe cel mai
bun prieten.

1:24:18
Nu am mai povestit la nimeni asta.
1:24:22
Mare erou, ce zici ?
1:24:30
În cinstea acestei nopþi de confesiuni
1:24:34
la doamna cu muzicã neântreruptã,
1:24:38
îþi voi încredinþa un secret
absolut:

1:24:44
Eu...am...banii...D-lui "Z" !
1:25:00
Am sosit aici seara, când tu te
aflai la spital.

1:25:05
Poliþiºtii plecaserã eu ieºisem puþin.
1:25:08
Amber îmi dãduse cheia sa.
1:25:11
Mi-a spus cã îºi ascunde banii,
1:25:13
cã ºi-i adunã pentru înmormântare.
1:25:16
ªtia cã va muri tânãrã.
1:25:19
ªi bineînþeles cã nu a ratat asta.
Biata micuþã.

1:25:22
Pãi, unde sunt ?
1:25:33
Chiar aici înãuntru, dulceaþã.
1:25:35
Unde "Mama" îi poate gãsi oricând.
1:25:40
Chiar aici,
1:25:42
în ºolduri, în fund ºi sâni, puiule.
1:25:49
Dupã ce îmi voi plãti operaþia,
1:25:52
dupã ce mã voi întoarce transformatã,
1:25:57
îi voi oferi lui Amber niºte funeralii
grandioase,

1:25:59
un cavou ºi o flacãrã eternã.

prev.
next.