Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:25:00
Am sosit aici seara, când tu te
aflai la spital.

1:25:05
Poliþiºtii plecaserã eu ieºisem puþin.
1:25:08
Amber îmi dãduse cheia sa.
1:25:11
Mi-a spus cã îºi ascunde banii,
1:25:13
cã ºi-i adunã pentru înmormântare.
1:25:16
ªtia cã va muri tânãrã.
1:25:19
ªi bineînþeles cã nu a ratat asta.
Biata micuþã.

1:25:22
Pãi, unde sunt ?
1:25:33
Chiar aici înãuntru, dulceaþã.
1:25:35
Unde "Mama" îi poate gãsi oricând.
1:25:40
Chiar aici,
1:25:42
în ºolduri, în fund ºi sâni, puiule.
1:25:49
Dupã ce îmi voi plãti operaþia,
1:25:52
dupã ce mã voi întoarce transformatã,
1:25:57
îi voi oferi lui Amber niºte funeralii
grandioase,

1:25:59
un cavou ºi o flacãrã eternã.
1:26:04
La fel ca Prinþesa Diana.
1:26:08
Stai puþin...
Spuneai cã...

1:26:10
ai nevoie de bani,
1:26:12
cã eºti nevoitã sã dai lecþii de cântat.
1:26:17
Eu þi-am servit ca acoperire ?
1:26:20
Munca asta de croitoreasã,
1:26:24
aerul tãu necãjit,
1:26:29
lecþiile mele...
1:26:32
Toate astea erau numai pentru ca
1:26:34
Leonard sã nu te suspecteze ?
1:26:38
O clipã, drãguþã !
1:26:41
Te-ai servit de...
1:26:47
infirmitatea mea.
1:26:51
Ce-ai spus ?
1:26:53
Obiecþie, Înãlþimea Voastrã !
Tu ai venit la mine.

1:26:57
Aveam nevoie de ajutor.
Te-ai folosit de mine.


prev.
next.