Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:28:00
ºi mai femeie decât cele pe care le
vei avea tu vreodatã.

1:28:01
În visele tale !
1:28:03
Da, am vise,
1:28:04
spre deosebire de tine care îþi
vomiþi ura ºi nu-þi permiþi vise.

1:28:07
Carã-te !
1:28:11
Miºcã-te ! Infirmule !
1:28:12
O sã-þi sparg gura aia proastã !
1:28:13
Ce vrei sã dai în mine ?
1:28:14
Pentru început, da.
1:28:16
Zilele tale de mare mahãr s-au dus.
1:28:17
Fi realist Waldo, nu mai eºti un erou.
1:28:21
Eu sunt travestit poate în femeie,
dar tu eºti travestit în macho !

1:28:25
Du-te dracului !
1:28:26
Viaþa este o curvã, aºa cã am
devenit ºi eu una !

1:29:18
O, Dumnezeule, ai vãzut cine e acolo ?
1:29:22
Sã-l salutãm.
1:29:24
Hei, Walt ? Cum îþi merge ?
1:29:27
E bine.
1:29:28
Ne bucurãm sã te revedem.
1:29:36
Mã duc acolo.
1:29:51
- Hei, Walt ! Cum îþi merge ?
- Bine.

1:29:57
Mi-ai lipsit foarte mult.
1:29:59
Mulþumesc.

prev.
next.