Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:27:01
Adevãrul ? Vrei sã ne jucãm de-a
adevãrul ?

1:27:04
Tu aveai nevoie sã stai în faþa cuiva
de care sã nu-þi fie ruºine.

1:27:08
Cineva inferior þie, un ratat social,
un monstru de bâlci,

1:27:13
în faþa cãruia sã te simþi superior,
un nenorocit.

1:27:17
Mãcar...mãcar eu sunt un
bãrbat adevãrat.

1:27:22
Toatã lumea, inclusiv marii reporteri de
la CNN, ºtiu

1:27:26
cã nu crezi despre mine cã sunt
un tip adevãrat.

1:27:30
Pentru cã...numã sui în copaci,
fiindcã nu trag cu pistoale ?

1:27:36
Ascultã bine ce-þi spun.
1:27:39
Trebuie mult curaj ca sã priveºti
o viaþã ca a mea în faþã,

1:27:42
nu ai idee cât de multe trebuie sã
faci pentru asta.

1:27:45
Tu nu poþi sã te descurci în lumea realã,
acesta-i adevãrul.

1:27:48
Adevãrul ?! Vrei sã afli împuþitul de adevãr ?
1:27:50
Nu vei fi niciodatã femeie !
1:27:53
Nu eºti decât un pederast grãsan,
Ãsta-i adevãrul.

1:27:57
Dragã, sunt mai bãrbat decât vei fi tu
vreodatã,

1:28:00
ºi mai femeie decât cele pe care le
vei avea tu vreodatã.

1:28:01
În visele tale !
1:28:03
Da, am vise,
1:28:04
spre deosebire de tine care îþi
vomiþi ura ºi nu-þi permiþi vise.

1:28:07
Carã-te !
1:28:11
Miºcã-te ! Infirmule !
1:28:12
O sã-þi sparg gura aia proastã !
1:28:13
Ce vrei sã dai în mine ?
1:28:14
Pentru început, da.
1:28:16
Zilele tale de mare mahãr s-au dus.
1:28:17
Fi realist Waldo, nu mai eºti un erou.
1:28:21
Eu sunt travestit poate în femeie,
dar tu eºti travestit în macho !

1:28:25
Du-te dracului !
1:28:26
Viaþa este o curvã, aºa cã am
devenit ºi eu una !


prev.
next.