Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:33:03
Dar tu ai fost formidabil.
1:33:09
Ba tu ai fost formidabilã.
Eu am fost nervos.

1:33:16
Trebuie doar sã stai în preajma
1:33:18
cuiva care te place,
1:33:24
aºa cum eºti.
1:33:29
Cineva mi-a spus:
1:33:35
"Unele femei nu te vor aºa.
1:33:39
Trebuie sã le cauþi pe cele care te vor".
1:33:44
Da, a avut dreptate.
Nu a spus prostii.

1:33:49
Oricine ar fi fost.
1:33:52
Trebuie sã fie un prieten foarte bun.
1:33:56
De ce ai spus "prieten"?
1:33:59
Nu ºtiu.
1:34:01
Este o ºmecherie pe care ar putea-o
spune ºi o femeie.

1:34:05
Era un bãrbat ?
1:34:07
Nu...tocmai.
1:34:12
Nu conteazã. Indiferent cine a fost,
trebuie sã fie un prieten bun.

1:34:25
Bunã seara, D-le Koontz.
1:34:27
Dacã veþi auzi ceva în clãdire în
seara asta...

1:34:32
Ce, de exemplu ?
1:34:34
Nu conteazã ce. Prefaceþi-vã cã
nu aþi auzit nimic.

1:34:40
ªtiþi zicala "Mort ºi cu gura cusutã" ?
1:34:43
Este deviza mea ºi mã ghidez
atent dupã ea.

1:34:46
Sã nu auzi nimic, sã nu vezi nimic,
sã nu spui nimic.

1:34:50
Mi se fâlfâie de ce se întâmplã
în acest cuib de ºoareci.

1:34:53
Tu ai cele mai mari urechi,
1:34:55
cel mai mare nas, ºi cea mai mare gurã
pe care le cunosc.


prev.
next.