Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:34:01
Este o ºmecherie pe care ar putea-o
spune ºi o femeie.

1:34:05
Era un bãrbat ?
1:34:07
Nu...tocmai.
1:34:12
Nu conteazã. Indiferent cine a fost,
trebuie sã fie un prieten bun.

1:34:25
Bunã seara, D-le Koontz.
1:34:27
Dacã veþi auzi ceva în clãdire în
seara asta...

1:34:32
Ce, de exemplu ?
1:34:34
Nu conteazã ce. Prefaceþi-vã cã
nu aþi auzit nimic.

1:34:40
ªtiþi zicala "Mort ºi cu gura cusutã" ?
1:34:43
Este deviza mea ºi mã ghidez
atent dupã ea.

1:34:46
Sã nu auzi nimic, sã nu vezi nimic,
sã nu spui nimic.

1:34:50
Mi se fâlfâie de ce se întâmplã
în acest cuib de ºoareci.

1:34:53
Tu ai cele mai mari urechi,
1:34:55
cel mai mare nas, ºi cea mai mare gurã
pe care le cunosc.

1:35:00
Tu eºti desigur cel mai mare
ticãlos de aici.

1:35:26
Peruca mea !
1:35:31
Toatã lumea este la adãpost ?
1:35:34
Bine fetelor, haideþi. Noapte bunã.
1:35:38
Vã iubesc. Începem cu noile
cântece sãptãmâna viitoare.

1:35:41
Hei, nu urcãm la Dl. "My Left Foot"
sã-l anunþãm cã am câºtigat.

1:35:45
Walt este deja istorie pentru noi.
Nu-i mai place de noi.

1:35:50
Dar mie încã îmi mai place.
1:35:52
Taxi !
Hei !


prev.
next.