Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:42:01
Ai ascuns banii mei în corsetul
tãu împuþit !

1:42:11
Nu miºca !
1:42:14
Pune-l jos, înainte ca prietena ta
sã meargã sã le-o sugã îngerilor !

1:42:20
Pune-l jos !
1:42:25
Pune-l jos !
1:42:31
Pune-l jos !
1:42:35
Cuminte bãiat !
1:42:40
Acum, dã-mi-l, încetiºor, mie.
1:42:53
Walter Koontz ºi Rusty Zimmerman.
1:42:55
- Puteþi confirma legitima apãrare ?
- Da.

1:42:58
A fost legitimã apãrare.
1:43:00
Erau criminali. Animale.
Brute.

1:43:04
- Au ucis canarul mamei mele.
- Poftim ?!

1:43:06
Au ucis canarul mamei mele.
1:43:08
Eu am chemat Poliþia. Am dreptul la
recompensã ?

1:43:11
Numele meu este Ivana.
I-V-A-N-A.

1:43:15
Numele de familie ?
1:43:16
Teribila. Ivana Teribila.
1:43:19
Am simþit toatã seara cã se va întâmpla ceva.
Bunã, mamã !

1:43:22
Am câºtigat "Miss Flawless"
pentru a treia oarã.

1:43:27
Cu grijã, scumpule !
1:43:29
Este numai umãrul. Va fi bine.
1:43:30
Ooo, Dumnezeule ! Este Dl. "My Left
Foot" !

1:43:33
Îmi pare rãu. Nu au voie decât
cei din familie.

1:43:37
Sunt sora lui.
1:43:45
Da, e sora mea.
1:43:48
Mulþumesc, pãpuºã.
1:43:53
La spitalul de cartier ?
1:43:55
Aveþi asigurare ? Cum plãtiþi ?
1:43:58
Cu numerar, dulceaþã.

prev.
next.