Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:43:00
Erau criminali. Animale.
Brute.

1:43:04
- Au ucis canarul mamei mele.
- Poftim ?!

1:43:06
Au ucis canarul mamei mele.
1:43:08
Eu am chemat Poliþia. Am dreptul la
recompensã ?

1:43:11
Numele meu este Ivana.
I-V-A-N-A.

1:43:15
Numele de familie ?
1:43:16
Teribila. Ivana Teribila.
1:43:19
Am simþit toatã seara cã se va întâmpla ceva.
Bunã, mamã !

1:43:22
Am câºtigat "Miss Flawless"
pentru a treia oarã.

1:43:27
Cu grijã, scumpule !
1:43:29
Este numai umãrul. Va fi bine.
1:43:30
Ooo, Dumnezeule ! Este Dl. "My Left
Foot" !

1:43:33
Îmi pare rãu. Nu au voie decât
cei din familie.

1:43:37
Sunt sora lui.
1:43:45
Da, e sora mea.
1:43:48
Mulþumesc, pãpuºã.
1:43:53
La spitalul de cartier ?
1:43:55
Aveþi asigurare ? Cum plãtiþi ?
1:43:58
Cu numerar, dulceaþã.
1:44:00
Direct la "New York Hospital",
1:44:02
ºi vreau cei mai buni chirurgi disponibili.
1:44:05
M-aþi auzit doar ! Ce aºtepþi, Potopul ?
Miºcaþi-vã !

1:44:17
Ce noroc cã nu þi-ai
tãiat coaiele încã !

1:44:31
Faceþi loc, fetelor !
1:44:35
Ai vrut s-o ucizi pe
sora mea !

1:44:38
Dl. "Z", de la zero !
1:44:41
Lasã-mã, trebuie sã depun mãrturie !
1:44:47
Traducerea ºi adaptarea:
ROZIKAP

1:44:52
a.k.a George Vesa
georgevesa@yahoo.com

1:44:57
Mulþumiri lui Boomerang, traducãtorul francez
dupã al cãrui tex m-am inspirat.


prev.
next.