Flawless
prev.
play.
mark.
next.

1:44:00
Direct la "New York Hospital",
1:44:02
ºi vreau cei mai buni chirurgi disponibili.
1:44:05
M-aþi auzit doar ! Ce aºtepþi, Potopul ?
Miºcaþi-vã !

1:44:17
Ce noroc cã nu þi-ai
tãiat coaiele încã !

1:44:31
Faceþi loc, fetelor !
1:44:35
Ai vrut s-o ucizi pe
sora mea !

1:44:38
Dl. "Z", de la zero !
1:44:41
Lasã-mã, trebuie sã depun mãrturie !
1:44:47
Traducerea ºi adaptarea:
ROZIKAP

1:44:52
a.k.a George Vesa
georgevesa@yahoo.com

1:44:57
Mulþumiri lui Boomerang, traducãtorul francez
dupã al cãrui tex m-am inspirat.


prev.
next.