Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:00
Beni terk etti dostum.
:03:03
Ne bekliyorsun ki?
1 4 yaþýnda görünüyordu.

:03:23
Ya pencereyi ya da kahrolasý
çenenizi kapatýn!

:03:27
Sen lanet olasý pencereni kapat!
Lanet oðlanlar!

:03:30
Verdiðin desteklerden dolayý gay cemiyeti
sana teþekkür eder, pislik!

:03:33
Sizin de gay cemiyetinizin de
caný cehenneme!

:03:35
Senin de ''Evlen, çocuk yap ve köpeði
döv'' cemiyetinizin caný cehenneme!

:03:49
Kahrolasý kaçý klar!
:04:00
Lanet olsun! Küçük pislik burada deðil!
Nerede bu baþ belasý?

:04:06
Ona güvenmiyorum ve
asla da güvenmedim!


Önceki.
sonraki.