Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:06
Selam Dolly. Saçýna bayýldým.
:02:10
Biz geldik!
:02:16
Hey orada ne var?
Aþk mektuplarý mý?

:02:19
Bana daha çok Sevgili John
tarzý bir mektup gibi geldi.

:02:22
Herkesin aþka ihtiyacý vardýr tatlým.
Benim tek ihtiyacým olan bir John!

:02:25
Ne kýz ne de erkekler.
:02:29
Ellerinde deðil.
Öyle doðmuþlar.

:02:33
Gýrtlakla ilgili bir þey.
:02:52
Selam Walt.
Selam Pogo. Nasýlsýn?

:02:54
Ýyi deðilim.
Ne oldu?

:02:56
Kýz arkadaþým Ashley'yi hatýrlýyor musun?
Evet.

:03:00
Beni terk etti dostum.
:03:03
Ne bekliyorsun ki?
1 4 yaþýnda görünüyordu.

:03:23
Ya pencereyi ya da kahrolasý
çenenizi kapatýn!

:03:27
Sen lanet olasý pencereni kapat!
Lanet oðlanlar!

:03:30
Verdiðin desteklerden dolayý gay cemiyeti
sana teþekkür eder, pislik!

:03:33
Sizin de gay cemiyetinizin de
caný cehenneme!

:03:35
Senin de ''Evlen, çocuk yap ve köpeði
döv'' cemiyetinizin caný cehenneme!

:03:49
Kahrolasý kaçý klar!

Önceki.
sonraki.