Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:03
Çok hoþ görünüyorsun Walt.
:06:05
Bunu paralý müþterilerine
sakla bebeðim.

:06:10
Selam Amber.
Dinle.

:06:15
Teþekkürler.
:06:19
Selam tatlým. Dün akþam yataktayken
halýda bir farenin koþtuðunu gördüm.

:06:23
Eminim yanýlýyorsundur.
:06:26
Sen beni dinlemiyorsun.
:06:28
Dün akþam yataktayken halýda bir farenin
koþtuðunu gördüm tamam mý?

:06:33
Burada hiç fare yoktur.
:06:36
Yarýn dairemi kontrol etmesi için
Jaime'yi gönderir misin lütfen?

:06:41
Ýþe geç kaldým.
:06:56
Haydi Amber.
Buraya gel! Çabuk ol!

:07:00
Teþekkürler Cristal.
:07:09
Ýçeri gir.
Olmaz!

:07:18
Güvendeyiz.
:07:26
Nasýlsýnýz?
Selam.

:07:38
Hey Walt. Nasýlsýn?
Sally'i hatýrladýn mý?

:07:40
Sally.
Selam Walt.

:07:46
Selam bebeðim. Nasýlsýn?

Önceki.
sonraki.