Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:00
Teþekkürler Cristal.
:07:09
Ýçeri gir.
Olmaz!

:07:18
Güvendeyiz.
:07:26
Nasýlsýnýz?
Selam.

:07:38
Hey Walt. Nasýlsýn?
Sally'i hatýrladýn mý?

:07:40
Sally.
Selam Walt.

:07:46
Selam bebeðim. Nasýlsýn?
:08:31
Herkes rahat mý?
Öyleyse herkese hoþ geldiniz diyorum.

:08:34
Hepiniz muhteþem görünüyorsunuz.
Þuradaki masa hariç.

:08:40
Aranýzda Brooklyn'li olan var mý?
Brooklyn'den kim var?

:08:43
Hey tatlým! Senin gibi herifler
koca kýçlý kýzlardan hoþlanýrlar.

:08:47
Büyük memelerden de deðil mi?
Neden buraya gelmiyorsun?

:08:54
Tamam orada dur.
Sakýn daha fazla yaklaþma.

:08:57
Senin gibiler kulüpten çý kýnca
benim gibilerin canýna okurlar.


Önceki.
sonraki.