Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:39
Neden beni hiç dansa
kaldýrmýyorsun Walt?

:10:42
Neden hep Karen?
:10:46
Çünkü Karen bir hanýmefendi.
Sen ise bir fahiþesin.

:10:48
Sana kaç defa söyledim.
Ben fahiþelerle çý kmam.

:10:51
Ben fahiþe deðilim Walt.
Deðil misin? Peki.

:10:56
Hazýrým.
:11:35
Bunu söylemekten nefret ediyorum ama
yine kiram biraz eksik kaldý Walt.

:11:55
Bu yeterli mi?
:11:58
Teþekkür ederim bebeðim.

Önceki.
sonraki.