Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:10
Escucha bien.
:13:15
Paramý ver!
:13:25
Neden ateþ ettiniz?
Canýnýz cehenneme!

:13:32
Sakin ol! Sakin ol!
Bir tane daha ister misin lanet herif?

:14:00
Onu vurdun kahrolasý !
Neden onu vurdun?

:14:04
Onu öldürdün!
:14:35
Beni duyabiliyor musunuz efendim?
:14:37
Kendine geliyor.
:14:39
Vuruldunuz mu efendim?
:14:55
Bay Koontz.
Uyaný k mýsýnýz?

:14:59
Ben Doktor Nirmala.

Önceki.
sonraki.