Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:14:00
Onu vurdun kahrolasý !
Neden onu vurdun?

:14:04
Onu öldürdün!
:14:35
Beni duyabiliyor musunuz efendim?
:14:37
Kendine geliyor.
:14:39
Vuruldunuz mu efendim?
:14:55
Bay Koontz.
Uyaný k mýsýnýz?

:14:59
Ben Doktor Nirmala.
:15:01
Beni duyabiliyor musunuz?
Beni anlýyor musunuz?

:15:04
Sað tarafýnýza felç indi.
:15:09
Bay Koontz.
Ben Dedektif Noonan.

:15:12
3 Ekim sabahý silah
sesleri duydunuz.

:15:15
Kalp krizi geçirmeden önce
suçlularý yakalamaya mý çalýþýyordunuz?

:15:20
Aslýnda felç.
Peki. Üzgünüm.

:15:22
Katilleri görebildiniz mi?
Onlarý tarif edebilir misiniz?

:15:32
Amber Garcia Sanchez
için mi geldiniz?

:15:38
Cesedi teþhis etmeye geldim.
:15:40
Ölenin nesi oluyorsunuz?
:15:45
Arkadaþýyým.
:15:49
Salak herif!
Nerede bu para?

:15:57
Her metre kareyi aradý k.
Damý , bodrumu, bu boktan yeri.


Önceki.
sonraki.