Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:15:01
Beni duyabiliyor musunuz?
Beni anlýyor musunuz?

:15:04
Sað tarafýnýza felç indi.
:15:09
Bay Koontz.
Ben Dedektif Noonan.

:15:12
3 Ekim sabahý silah
sesleri duydunuz.

:15:15
Kalp krizi geçirmeden önce
suçlularý yakalamaya mý çalýþýyordunuz?

:15:20
Aslýnda felç.
Peki. Üzgünüm.

:15:22
Katilleri görebildiniz mi?
Onlarý tarif edebilir misiniz?

:15:32
Amber Garcia Sanchez
için mi geldiniz?

:15:38
Cesedi teþhis etmeye geldim.
:15:40
Ölenin nesi oluyorsunuz?
:15:45
Arkadaþýyým.
:15:49
Salak herif!
Nerede bu para?

:15:57
Her metre kareyi aradý k.
Damý , bodrumu, bu boktan yeri.

:16:02
Lanet olsun!
:16:03
Koridorun karþýsýnda oturan sürtüðün
nerede olduðunu bilmek istiyorum.

:16:08
Bayan Cristal?
Orada mýsýnýz?

:16:10
Aç kapýyý sürtük!
:16:12
Aç þu lanet olasý
kapýyý fahiþe!

:16:31
Hazýr mýsýnýz Bay Koontz? Biri
sizi evinize býrakacak.

:16:36
Ben yalnýz giderim.
:16:39
Tek baþýnýza mý?
:16:43
Ama neden?
Ben iyiyim.

:16:46
Yapabilecek miyim
görmek istiyorum.

:16:55
Hey baba. Aman Tanrým!
Þuraya baksana!

:16:58
Walt, yardým ister misin?

Önceki.
sonraki.