Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:02
Lanet olsun!
:16:03
Koridorun karþýsýnda oturan sürtüðün
nerede olduðunu bilmek istiyorum.

:16:08
Bayan Cristal?
Orada mýsýnýz?

:16:10
Aç kapýyý sürtük!
:16:12
Aç þu lanet olasý
kapýyý fahiþe!

:16:31
Hazýr mýsýnýz Bay Koontz? Biri
sizi evinize býrakacak.

:16:36
Ben yalnýz giderim.
:16:39
Tek baþýnýza mý?
:16:43
Ama neden?
Ben iyiyim.

:16:46
Yapabilecek miyim
görmek istiyorum.

:16:55
Hey baba. Aman Tanrým!
Þuraya baksana!

:16:58
Walt, yardým ister misin?
:17:01
Walt! Walt!
:17:03
Yardým ister misin Walt?
Hayýr. Ben iyiyim.

:17:08
Ona olanlara inanamýyorum.
:17:15
Waldo Koontz, neden
öyle komik yürüyorsun?

:17:20
Felç geçirdim.
:17:23
Sen buna kötü mü diyorsun?
:17:26
Ben dün gece
gözümü kýrpmadým.


Önceki.
sonraki.