Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:17:01
Walt! Walt!
:17:03
Yardým ister misin Walt?
Hayýr. Ben iyiyim.

:17:08
Ona olanlara inanamýyorum.
:17:15
Waldo Koontz, neden
öyle komik yürüyorsun?

:17:20
Felç geçirdim.
:17:23
Sen buna kötü mü diyorsun?
:17:26
Ben dün gece
gözümü kýrpmadým.


Önceki.
sonraki.