Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:19:08
Oh Tanrým!
:19:12
Evine hoþ geldin pislik!
Tanrým!

:19:15
Evime ne yaptýnýz böyle
sizi maðara adamlarý?

:19:19
Paramýzý alamazsak
seni çok fena yapacaðýz.

:19:21
Ne parasý?
Amber'in saklaman için verdiði para.

:19:25
Param olsaydý , sizin gibilerle
uðraþmayacaðým bir yere taþýnýrdým.

:19:29
Gel bakalým sürtük!
:19:33
Siz sapý k katiller
çok hassas oluyorsunuz.

:19:36
Burada ne var?
Hayýr! Yapma!

:19:40
Yapma!
Bu da ne?

:19:43
Bu bok da neyin nesi?
Amber'in külleri.

:19:46
Lanet olsun!
:19:53
Defolun buradan!
Defolun dedim!

:19:57
Gözümüz üstünde ibne.
Gözünüz kýçýmda olsun!

:20:01
Bum! Bum!
:20:29
Ashley.
:20:32
Neden beni fýrlatýp attýn?
:20:34
Týpký bir soda kutusu gibi.
:20:39
Ashley.
:20:41
Neden beni fýrlatýp attýn?
:20:44
Ben senin erkeðin olacaktým.
:20:48
Ashley.
:20:51
Sen kahrolasý bir sürtüksün.
:20:54
Beni Lance adýnda bir herif
için terk ettin.

:20:58
Ashley.

Önceki.
sonraki.