Flawless
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:20:01
Bum! Bum!
:20:29
Ashley.
:20:32
Neden beni fýrlatýp attýn?
:20:34
Týpký bir soda kutusu gibi.
:20:39
Ashley.
:20:41
Neden beni fýrlatýp attýn?
:20:44
Ben senin erkeðin olacaktým.
:20:48
Ashley.
:20:51
Sen kahrolasý bir sürtüksün.
:20:54
Beni Lance adýnda bir herif
için terk ettin.

:20:58
Ashley.
:21:00
Sen çok aptalsýn.
:21:03
Çünkü seni Fransa'ya götürmek
için para biriktiriyordum.

:21:08
Evet. Seni Fransa'ya
götürecektim.

:21:20
Bay Koontz?
Ben Doktor Nirmala.

:21:24
Ýçeride misiniz?
:21:35
Resepsiyonda duran Bay Wilcox
içeride olduðunuzu söyledi.

:21:43
Merhaba Bay Koontz.
:21:46
Sizi merak ettim Bay Koontz.
:21:51
Fizik terapi için hastaneye
geri gelmediniz.

:21:54
Telefona cevap vermiyorsunuz.
:21:58
Arkadaþlarýnýz onlarý hiç ziyaret
etmediðinizi söylediler.


Önceki.
sonraki.